top of page
Unknown-2.jpeg
Unknown-3.jpeg
122844231_370677804281156_59514692380842
122741447_371423204206616_54010304217855
121521132_360557615293175_46776634338371
Unknown-1.jpeg
Unknown-5.jpeg
Unknown-1.jpeg
Unknown.jpeg
Unknown.jpeg

מפגשי ליווי רגשי ותמיכה ברשת

קבוצת תמיכה של בני משפחה

קבוצה תמיכה של מטופלים

סדרת מפגשים משפחתיים סביב "התארגנות המשפחה וניהול המחלה"

LogoEilam-01.png
LogoEilam-01.png
LogoEilam-01.png
LogoEilam-01.png

הרצאות בנושאים:

הורות בצל המחלה 

ניהול המחלה

פסיכולוגיה חיובית

העוצמה שבתוכנו

זוגיות

ילדים וציורים - צוהר לעולמם של ילדים

bottom of page