במסגרת העמותה, אנו דואגים למיצוי זכויות המטופלים ובני משפחתם על ידי פעילויות שונות:

מאבקים ציבוריים מול רשויות

פניות לגורמים שונים

שת"פ עם עמותות נוספות לשם איגום משאבים

חלק מוועדות וישיבות של משרד הבריאות

תקשורת ויח"צ

קשר עם בתי החולים

 

למימוש זכויות המטופלים:

כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F

מידע לחולים – זכויות ושירותים לחולי סרטן 
https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6195


האגודה לזכויות החולה בישראל
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4158

ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx


המדריך למטופלים אונקולוגיים – קופ"ח כללית 
https://www.clalit.co.il/he/info/clalit4you/pages/rights_of_cancer_patients.aspx


המדריך לזכויות חולים – קופ"ח מכבי
https://www.maccabi4u.co.il/2321-he/Maccabi.aspx?TabId=2323_5087


חבילה תומכת לחולי סרטן – משרד הבריאות
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL10934


הנחה בארנונה לחולי סרטן 
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F


מאמר מיצוי זכויות חולה סרטן
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3836508,00.html